Hundakupunktur - ett rehabiliterings alternativ

För

  • Tidabokning
  • Priser
  • Information

Välkommen att besöka min sida www.sodradalarnashundakupunktur.com

 

 

Kinesisk Hundakupunktur  – TCVM

Akupunktur och akupressur har och används inom TCM (Traditional Chinese Medicine) som läkekonsten i ca 5 000 år och på djur i ca 2 000 år. TCVM ( Traditional Chinese Veterinary Medicine) används i dag inte bara på djurklinker i Kina utan även i andra delar av världen som USA och Europa av alternativmedicinare/djurakupunktörer, djursjuks- vårdare och veterinären.

Tankesätt och punktlokalisationer är stor sett samma inom TCM som TCVM att man eftersträvar alltid att behandla helheten. Man ser både till individ, symtom/skada som grundåkomman/orsaken när man behandlar. Genom ett unikt system ”energi- kanaler”, s k meridianer1,i kroppen kan man återställa balansen mellan Yin Yang2, vätskor, kropp och själ för att få den rätta livsenergin - Qi3.

Akupunktur är bra vid stärkande, för- och efterbehandlingar av muskelskador, mentala blockeringar, allergier, hud- sjukdomar, smärta, ilska, rädsla, mag- och tarmproblem, fertilitet, inkontinens m m. Vid behandlingen ökar blod- cirkulationen vilket ger cellerna mer syre och näring samtidigt som slaggprodukter för bort får igång en själv läknings- process. Dess utom lämnar akupunktur inga biverkningar.

Viktigt är att man innan påbörjad behandling helt kan utesluta allvarliga sjukdomar, därför bör hundägaren konsulterat veterinär innan. Som djurakupunktören har man en skyldighet att remittera djur vid misstanke om allvarlig sjukdom.

Vad är då akupunktur bra för?

Akupunktur är bra mot stress, hältor, stela muskler, magproblem etc. Hunden behöver inte ha något "fel" för att få en behandling, man kan behandla för allmänt välmående och stärka immunförsvaret. Dess utom lämnar inte akupunktur biverkningar!

 
Fotnot

1
Det finns 12 meridianer går  från specifika linjer från huvudet och kroppen, uti i fingrar och  tår, vänder och går tillbaka till rsprungs-punkten (meridianer  delar sig mellan höger samt vänster kroppsdel och blir 6 i varje  kroppsdel). De 12 är uppdelade på be- nämningarna meridianer för  Zang och Fu (5 Zang och 7 Fu meridianer).  Man benämner de olika  meridianerna efter dess zang och fu. Zang anses var den starkare och  varje enskilt Zang är kopplat med  med ett visst Fu, årstid,  element, klimat, smak, känslor, kroppsdelar m m

2
Yin Yang är den grundstruktur för TCM. Yin Yang organiserar och håller samman allt, att Yin Yang  är ursprunget till all omvandling/ transformation, ursprung till all  födelse/skapande och avtagande/död och är grunden för den vitala  utstrålningen från människa och djur. För  att behandla sjukliga tillstånd måste man söka Yin Yang ursprung.  Yin  är alla kroniska sjukdomar, Yang står för alla akuta sjukdomar.  Yin och Yang är oftast en blandning hos samma individ.

3
Enligt kinesisk medicin har  allt levande en livsenergi (Qi) som ligger bakom alla fysiologiska  processer. Qi flödar fritt i energikanaler (meridianerna) och  stoppas/blockeras Qi uppstår psykiska och fysiska symtom.